Debido   á   grande   evolución   da   música   tradicional   nos   últimos anos,    e    ás    esixencias    dos    músicos    actuais,    vinme    obrigado    a realizar    sucesivas    melloras    en    todos    os    meus    instrumentos, referentes    tanto    á    fabricación    como    á    calidade    do    son    e    á afinación.   Logrando   tamén   poder   ofrecer   unha   ampla   gama   de tonalidades   tanto   en   gaitas   como   en   frautas;   froito   todo   elo   de varios anos de estudo e plena dedicación ó oficio.    A   maior   labor   evolutiva   levada   a   cabo   foi   nas   frautas   e   requintas, procurando   acadar   unha   afinación   máis   estable   entre   as   octavas   e un   son   máis   profundo   con   máis   brillo   e   volume.   Tamén   ó   longo   de todos   estes   anos   fun   perfecionando   e   ampliando   o   número   de chaves   semitonais,   fabricadas   en   prata   endurecida   e   montadas   en bloques   tallados   na   mesma   madeira   da   propia   frauta.      Ademáis todas   elas   dispoñen   de   barrilete,   que   é            o      tubo   ou   pistón   de afinación       que       permite       afinar       sempre       perfectamente independentemente    da    persoa    que    a    toque    ou    das    diferentes condicións climáticas. 
      Debido   á   grande   evolución   da   música   tradicional   nos últimos   anos,   e   ás   esixencias   dos   músicos   actuais, vinme    obrigado    a    realizar    sucesivas    melloras    en todos    os    meus    instrumentos,    referentes    tanto    á fabricación   como   á   calidade   do   son   e   á   afinación. Logrando   tamén   poder   ofrecer   unha   ampla   gama   de tonalidades   tanto   en   gaitas   como   en   frautas;   froito todo   elo   de   varios   anos   de   estudo   e   plena   dedicación ó oficio.     A    maior    labor    evolutiva    levada    a    cabo    foi    nas frautas     e     requintas,     procurando     acadar     unha afinación   máis   estable   entre   as   octavas   e   un   son máis   profundo   con   máis   brillo   e   volume.   Tamén   ó longo    de    todos    estes    anos    fun    perfecionando    e ampliando      o      número      de      chaves      semitonais, fabricadas    en    prata    endurecida    e    montadas    en bloques   tallados   na   mesma   madeira   da   propia   frauta.     Ademáis   todas   elas   dispoñen   de   barrilete,   que   é            o     tubo    ou    pistón    de    afinación    que    permite    afinar sempre      perfectamente      independentemente      da persoa    que    a    toque    ou    das    diferentes    condicións climáticas. 
Roi   Quián   formouse   na   arte   da construción    de    instrumentos tradicionais      na      Escola      de Artes   e   Oficios   de   Vigo   entre 1999     e     2004     da     man     do prestixioso     mestre     artesán Antón Corral.
Móvil